Ziara za Viongozi wa Taifa

Kutakua na ziara za viongozi wa Casfeta katika Mikoa mbalimbali Ya Tanzania.

Maombi

Kutakua na maombi ya masaa 24 kwa wanachama wote wa Casfeta Tanzania nzima.

Makongamano

Kutakua na makongamano ya Casfeta kwa taifa zima la Tanzania katika mikoa yote.

Ziara za Viongozi wa Taifa

Kutakua na ziara za viongozi wa Casfeta katika Mikoa mbalimbali Ya Tanzania.

Maombi

Kutakua na maombi ya masaa 24 kwa wanachama wote wa Casfeta Tanzania nzima.

Makongamano

Kutakua na makongamano ya Casfeta kwa taifa zima la Tanzania katika mikoa yote.